top of page

Çocuğum tek başına derse katılabilir mi?

Qkids eğitim metodolojisi ve uygulanan yöntemler velilerden gelen özel taleplerle değiştirilmez, tek başına gerçekleştirilen ders ortamları özellikle 3 - 8 yaş arası bireylerde beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilmekte ve sonrasında takip edecek öğrenim sürecini olumsuz etkileyebilmektedir.


Bu sebeple Qkids’te çocuğunuz; canlı derse eşlik edecek psikolog ve pedagog gözetiminde ve sadece uygun görülen durumlarda öğretmenle baş başa bırakılır ancak çoğu zaman yanında aynı yaş grubundan bir akranına yer verilir. Çocuğunuzun tek başına seansa alındığı durumlarda ise Qkids pedagoji departmanı tarafından bu işlemin sebebi hakkında bilgilendirilirsiniz.


Çocukların yaş ve seviyelerine uygun şekilde, alabilecekleri farklı 780 dersten biri özelinde bir araya getirilerek Peer Learning® için formasyon oluşturulması oldukça zahmetli bir işlemdir, Qkids’in bunu başarabilmesinin ardında dünya genelinde eğitim verdiği öğrenci sayısının 1 Milyonu aşması yatmaktadır.


Comments


bottom of page