top of page

Çocuklar için Öğretici ve Eğlenceli İngilizce şarkılar


Çocuklar için ingilizce şarkılar

Çocuklar için Qkids İngilizce şarkıları, etkileşimli öğrenme platformunda yer alan, çocukları Qkids karakterlerine yaklaştıran ve ilerleyen süreçte onlarla bağ kurmalarına zemin hazırlayan, derse özgü kelimeler edinmeyi mümkün kılan eğlenceli dil öğrenme araçlarıdır. Sistematik tekrarlarla.


İnsanlık tarihinde şarkılar, bilinçaltını etkilerken düz metinlerden ya da sözlü anlatımlardan her zaman bir adım önde olmuştur, çocuklar için İngilizce şarkılar, çocuğunuza dil öğrenmeyi sevdirmede, kişilik gelişimine bağlı olarak şarkılara olan ilgiyi artırmada etkili olabilir. Bir şarkıyı dinlerken gözlemlenen dikkat düzeyi, çocuğunuz hakkında değerli bilgilerdir. Erken çocukluk döneminde çocuğunuzun yatkın olduğu dalları keşfetmeniz için bu tür veriler çok önemlidir.


Sevimli karakterler Momo, Koby, Bill ve arkadaşlarının eşlik ettiği Qkids English şarkıları, İngilizce öğrenme sürecinde onu uzun bir macerada yalnız bırakmayacak arkadaşlarıyla tanıştırır ve onlara sevgi aşılar, bu yaklaşımı şekillendirir ve İngilizce öğrenme motivasyonu. Qkids Ar-Ge birimi ve pedagoji departmanı, tam da bu amaçlara hizmet edecek şekilde işlenen ve gelişimine doğrudan katkı sağlayan doğru multimedya araçları ve şarkılarla çocuğunuza hitap ediyor.


Çocuklar için şarkılar da ritmik öğretim araçlarıdır, insan beyni elektrik akımları ile sürekli etkileşim halinde olan sinir hücreleri ile çalışır ve hipokampus ünitesi hafıza ve insan hafızası açısından çok önemlidir ve çalışma dinamikleri bilimsel olarak incelendiğinde tekrarlayıcıdır. duyusal ve görsel aktarımların öğrenme süreçlerine olumlu etkisi vardır. Tespit edildi. Bu nedenle şarkılar, amaçlanan kelime veya cümle kalıplarının nakarat kısımlarında doğru yerleştirilmesi sonucunda etkili öğrenme araçlarına dönüşebilmektedir.


Dil Öğrenimine Yardımcı Olma: Şarkılar, dil öğreniminde önemli bir rol oynar çünkü dilbilgisini, kelime dağarcığını ve telaffuzu pekiştirir. Şarkıları dinleyerek ve söyleyerek çocuklar, İngilizce kelimeleri ve cümle yapılarını doğal bir şekilde öğrenirler.


Ritmik ve Melodik Özellikleriyle Hafızayı Güçlendirme: Şarkılar, ritmik ve melodik özellikleri sayesinde çocukların hafızasını güçlendirir. Melodiler, sözcüklerin ve cümlelerin akılda kalıcılığını artırır. Bu şekilde çocuklar, İngilizce kelimeleri ve ifadeleri daha kolay hatırlarlar.Çocuklar için İngilizce şarkılar


Motivasyonu Artırma: Eğlenceli ve hareketli bir şarkı dinlemek, çocukların İngilizce öğrenme sürecinde motivasyonlarını artırır. Şarkılar, çocukları dinlemeye teşvik eder ve İngilizce diline olan ilgilerini artırır. Eğlenceli şarkılar aracılığıyla çocuklar, İngilizceyi öğrenmeye dair olumlu bir tutum geliştirirler.


Dil Becerilerini Geliştirme: Şarkılar, çocukların İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri şarkılar aracılığıyla pekiştirilir. Şarkıları dinleyerek ve söyleyerek çocuklar, dilin kullanımını ve anlamını daha iyi anlarlar.


Kültürel Farkındalığı Artırma: İngilizce öğretici şarkılar, genellikle İngilizce konuşulan ülkelerin kültürünü yansıtır. Bu sayede çocuklar, farklı kültürleri ve gelenekleri keşfeder ve kültürel farkındalık geliştirirler. Şarkılar aracılığıyla çocuklar, dünya çapında farklı insanlarla iletişim kurma becerisi kazanırlar.


Çocuklar için İngilizce şarkılar her zaman eğlenceli olmalı, onları hiçbir şekilde karamsarlığa, umutsuzluğa veya korkuya sevk edecek temalar içermemeli, şarkılarda ele alınan duyguların eğitim altyapısına sahip ve bilinçli bir departman tarafından hazırlanması çok önemlidir. çocuk psikolojisinin dinamikleri. Çocuklar yaptıkları etkinliklerin eğlenerek devam etmesini ve tekrarlanmasını isterler ve bilinçli bir koordinasyon merkezi tarafından bu etkinliklere eğitici ve öğretici unsurların yerleştirilmesi çocuğun zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi için önemlidir.


Qkids interaktif İngilizce öğrenme platformunda, çocukların istedikleri zaman uygulayabilecekleri ve düzenli aralıklarla güncellenen bir şarkı koleksiyonu bulunmaktadır. Şarkıları dinlerken ne kadar eğlendiklerini, belli tekrarlardan sonra amaçlanan İngilizce kelimeleri ve cümle kalıplarını günlük hayatlarına aktardıklarını görünce çok şaşıracaksınız.


Çocuklar için eğlenceli İngilizce şarkılarla çocuğunuzun dil öğrenme sürecini zenginleştirecek ve sürdürülebilir kılacaksınız.

Yorumlar


bottom of page