top of page

Qkids ile çocukların erken yaşta yabancı dil öğrenmelerinin avantajları nelerdir?1. Qkids ile çocuklar erken yaşta farklı bakış açıları yakalamayı öğrenirler.

Çocuklar olayları daima kendilerini merkeze koyarak değerlendirirler ve egosantrik bakış açısına meyil edebilecekleri erken dönem çocukluk yaşlarında qkids sunduğu kontrollü sosyalleşme ortamında, yaştaşları arasında farklı bakış açılarını algılama fırsatı yakalarlar. Bu dönemde kendilerine sunulan ikinci bir dili , bir bütünsellik içinde bakarak benimser ve özümseyerek kalıcı şekilde içselleştirir.


2. Qkids ile çocuklar İngilizce'yi eğlenerek öğrenirler.

Qkids ingilizce eğitim programında çocuklar; uygulanan oyunlaştırmış eğitim metodolojisi ile dikkatlerini üst düzeyde tutarken National Geographic Learning kaynaklarına dayanan güçlü akademik referanslar eşliğinde programlanmış teorik bilgiye sistematik bir şekilde maruz bırakılırlar. Qkids ingilizce programında öğrenme platformunda yer alan her ders çocukların ilgisini çekecek animasyon karakterleri ve karakterlerin yer aldığı bir takım senaryolara yer vermektedir.


3. Qkids, çocukların İngilizce dışında diğer dersler ve sınavlarda, ayrıca sosyal ilişkilerinde daha başarılı olmalarını sağlar.

ABD'de de yapılan araştırmalara göre erken dönem yabancı dil eğitimi alan çocukların, ileriki yaşlarda girdikleri çoktan seçmeli testler ve yazılı sınavlarda erken dönem yabancı dil öğrenmeyen çocuklara kıyasla oldukça yüksek performans gösterdikleri gözlemlenmiştir.


4. Qkids İngilizce Programı; çocukların analitik düşünme ve olayları bilimsel veriler ışığında muhakeme etme kabiliyetini geliştirir.

İnteraktif arayüzüyle qkids; çocuklarda aksiyon alma becerileri, düşünsel gücü ve ilişki kurma metotlarını adım adım içselleştirmeye yarar, qkids sadece bir dil eğitim programı değildir, bilinçli veliler kısa sürede qkids uygulamasının çocuklarında yol açtığı dönüşümü farkedeceklerdir.


5. Qkids; çocukların kendilerine olan güvenini artırır.

Sosyal bir öğrenme ortamı sunan Qkids, aynı yaşta ve aynı seviyedeki çocukları, interaktif öğrenme arayüzünde bir araya getirir, bu esnada pedagojik formasyonu olan eğitmenler tarafından verilen CEFR (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi) uyarınca içerik ve ardından çocukların edinimlerini sergilediği canlı ders performansları çocuğunuza adım adım güven aşılar.


Eğitmen çocukları kontrollü bir öğrenme ortamında belirli bir amaç çerçevesinde amaca dönük olarak yönlendirir, kooperasyon ve koordinasyon becerilerini tetikler ve kendi akranları ile işbirliğine teşvik eder.


6. Çocuğunuz Qkids İngilizce programı ile yabancı bir kültürle tanışır.

Tamamı çocuklara eğitim vermek üzere özel formasyona sahip eğitmenler eşliğinde çocuğunuz yabancı bir kültüre aşina olur, bu çocukta farklı bakış açılarının gelişmesine ve alışık olmadığı tavırlara karşı hoşgörülü davranma becerilerine zemin hazırlar. Çocuğunuz qkids ile elde edeceği dil becerileri üzerinden yeni kişilerle tanışmaya ve sosyal yönünü gelştirmeye her zamankinden daha fazla eğilim gösterecektir.


7. Çocuklar için öğrenmede altın dönem!

Qkids çocukların dil becerileri gelişimi anlamında en verimli oldukları 3-8 yaş aralığında onlara olabilecek en etkin metotlarla yaklaşır ve oyunlaştırılmış eğitim unsurlarıyla çocuğu sıkmadan sürekli dile maruz bırakarak üst düzeyde bir öğrenme deneyimi yaşatır. 8-12 yaş aralığında ise doğru bir dil altyapısına sahip çocuğa becerilerini geliştirme anlamında zenginleştirilmiş içerikler sunar ve farklı alıştırma bölümleri ile iletişim standartlarını yükseltir.

Comments


bottom of page